Cultura

Repensar la cultura en clau d’Estat

El proper 24 de maig els catalans haurem de decidir, a cadascun dels nostres Ajuntaments, quina ha de ser la política que volem per als propers quatre anys. En el cas de la Cultura, està clar que l’haurem de bastir des de tres idees força clares, sigui quin sigui l’Ajuntament en el que es generin les propostes. Totes elles restaran amarades de la idea que la cultura és la quarta pota de l’Estat del Benestar, que hem de retornar els equipaments culturals a la gent i finalment, o d’antuvi, hem d’actuar, des del primer moment, en clau d’Estat.

Cadascuna d’aquestes idees força, més enllà de la seva plasmació posterior en actuacions concretes, formen part del nostre ADN republicà i independentista. No concebem, com no ho hem fet mai des del nostre naixement com a partit, la cultura com un privilegi i alhora emanació de les elits il·lustrades, sinó com a dret, sempre, però també producte de les classes populars, que la creen i la transformen i la frueixen en funció de les especials circumstàncies de cada moment històric.

Per això entenem que al costat de l’aliment físic, allò que dóna sentit a l’ésser humà és el seu enriquiment, en altra hora dit espiritual; perquè els equipaments culturals tenen sentit quan són adreçat a les persones i gestionats fins a on és possible des de la mateixa societat que els acull; perquè en comptes dels projectes faraònics, creiem en la cultura i els espais estesos per tot el territori, amb la major proximitat possible al seu destinatari; i perquè només des de les potencialitats d’un Estat podem realment fer de la cultura allò que la nostra gent, el nostre país, necessita i simultàniament poder ser i mostrar-se, sense pudors ni censures, al món.


Manuel Pérez Nespereira
Comissió sectorial de Cultura
Esquerra Republicana