Política Lingüística

El català a l’empresa, ens hi posem?

Marta Rovira Martínez
Marta Rovira Martínez
Quines polítiques lingüístiques faríeu si a partir d’avui fóssim una República lliure i sobirana en l’àmbit de l’empresa? Quines polítiques lingüístiques penseu que ja podríem haver fet en aquest àmbit? Sovint tendim a projectar en el futur la possibilitat de fer polítiques que ara no estem fent. Certament, la legislació actual no és gaire favorable a fomentar l’ús del català en un àmbit com el de l’empresa.

Però el cert és que quedar-se estrictament amb aquesta limitació és una mica falaç, perquè ja hi ha empreses estrangeres que utilitzen el català com a llengua habitual malgrat que no hi estan obligades. Per tant, deuen entendre que afavoreix les vendes o que és bo per a la seva imatge. Què passa amb les empreses catalanes? Cadascuna fa allò que dicta la ideologia de l’empresari/a. No hi ha, habitualment, una anàlisi de beneficis o d’imatge al darrera d’aquesta decisió.

És per això que l’única opció que ens queda és la de promoure polítiques que facin que sigui beneficiós d’utilitzar el català. Això es pot fer premiant les empreses que ho fan amb una certificació de bona qualitat lingüística. També, proporcionant eines per tal que la gestió del multilingüisme a l’empresa representi un valor afegit del negoci. Si a més es pot certificar públicament a través d’un sistema de certificació de la qualitat, molt millor.

Si volem millorar la presència del català en el món empresarial caldrà fer-ho des d’una lògica empresarial. Ens hi posem?


Marta Rovira Martínez
Sectorial de Política Lingüística
Esquerra Republicana
llengua@esquerra.cat