Política Lingüística

La política lingüística a l’Alguer

Gabriella Esposito
Gabriella Esposito
Lo municipi de l’Alguer, ciutat de llengua catalana de Sardenya, per aqueixa sua peculiaritat, fa part de la comunitat de més de 10 milions de catalanoparlants en Europa: lligams històrics i lingüístics que renforcen el prestigi de l’alguerés.

Entre els sectors de competència dels assessors, en el sistema català regidors, ne dedica u a la Política Lingüística. Una política que té entre els primers objectius l’ús normal de la llengua, que porta a un camí administratiu llong, en el qual hi posem totes les forces, vist que se troba a la base de la identitat de la ciutat.

Per parlar del tema, hi ha la necessitat de recordar que la Regió Autònoma de Sardenya ha predispost específics financiaments en aplicació de la Lei italiana 15 de desembre del 1999 n° 482, «Normes en matèria de tutela de les minories lingüístiques històriques».

En l’àmbit de les accions directes, l’Administració Municipal suporta els projectes de caràcter social i cultural que puguin promoure el desenvolupament de les activitats inherents, entre els quals la valorització del patrimoni cultural i lingüístic immaterial de la ciutat i del territori, del qual lo català de l’Alguer és part fondamental.

En els últims anys, lo Municipi ha intensificat les numeroses col·laboracions amb el teixit associatiu en ciutat, arribant a constituir per la primera volta en la història de l’Alguer la Consulta per les Polítiques Lingüístiques del Català de l’Alguer, com a sede de participació pública amb expressions i representances dels subjectes institucionals, socials i culturals. És un organisme de l’Administració municipal que té amb funcions consultives, de proposta i d’elaboració i valutació dels projectes i de les iniciatives en matèria de salvaguarda, valorització i promoció de la llengua catalana en la varietat algueresa. Al moment ben 12 associacions ne són membres.

Una altra col·laboració de la qual volem parlar és amb la Generalitat de Catalunya, que fins a l’aplicació de l’art. 155 de la Constitució Espanyola, teniva la delegació en ciutat, garantint un fil directe per intensificar els intercanvis entre institucions i per obrir oportunitat en camp de tutela i salvaguarda de la llengua, entre els altres.

Enguany evidenciem l’obertura de la sede municipal de Palau Serra, al centre històric, amb la instal·lació dels oficis del Sector per la Infància i pels Joves, de la Cultura i de la Política Lingüística. En el mateix edifici en data 20 de juny és estada inaugurada la delegació de l’Institut d’Estudis Catalans, una altra oportunitat de col·laboració, d’estudi i recerca, amb una atenció específica a la varietat local.

A Palau Serra té sede l’Ofici Lingüístic municipal, l'Ofici Lingüístic de la Regió Autònoma de Sardenya i la Consulta per les Polítiques Lingüístiques del Català de l’Alguer.

Recordem l’obertura de l’Ofici Lingüístic municipal, entre les accions més significatives. S’ocupa de traduir documents, actes i material de l’administració que seran publicats en la pàgina web en català de l’Alguer i posats a disposició de tots los ciutadans. L’Ofici porta envant també una obra de sensibilització.

Del 2015, l’Ofici Lingüístic de la Regió obri a l’Alguer, per ésser al territori de competència i efectuar un treball més eficient. Entre els projectes dedicats al Català, lo Censiment Lingüístic dels Ensenyants de l’Alguer i lo Curs Ensenyants de Llengua i Didàctica del Català de l’Alguer, que continua també enguany.

Sempre en àmbit educatiu Vivim l’alguerés – Activitats Didàctiques 1, amb la producció del llibre didàctic posat a disposició dels docents a l’Alguer. En últim, Fruita i Verdura al Mercat, dedicat a la sensibilització de les activitats comercials.

La Regió de Sardenya ha aprovat la Lei r. 3 de juliol del 2018, Nova Disciplina de la Política Lingüística Regional, donant més pes a les accions finalitzades l’ús quotidià de la llengua. Un pas envant per la presència de la llengua en el sistema administratiu regional i per l’ensenyament, del qual s’espera el regulament per l’aplicació.

Sem segurs que bones noves arribaran en un futur més pròxim, amb lei regional i amb les concretes accions que fem creixir en el nostro territori, acompanyades d’activitats sempre més compartides amb els algueresos.


Gabriella Esposito
Assessora a les Polítiques Lingüístiques del Municipi de l'Alguer


*Un agraïment a l'Irene Coghene de la Plataforma per la Llengua per la seva col·laboració.