Educació

Assemblea anual de la sectorial d'Educació

Assemblea de la sectorial d'Educació
Assemblea de la sectorial d'Educació
El passat dia 13 de desembre es va realitzar l’assemblea anual de la sectorial d’Educació amb la presència de l’Honorable Conseller d’Educació, Josep Bargalló. En Carles Martínez, president de la sectorial, acompanyat per la Núria Pi, secretària, va posar en valor la feina feta per ERC quan va assumir la Conselleria en època del Govern catalanista i d’esquerres. També, va recordar que en la darrera assemblea s’havia presentat el document ‘L’Educació, un projecte de país’ el contingut del qual ara tenim l’oportunitat de fer-lo possible, tot i les dificultats financeres que ens planteja el sostre de dèficit i la necessitat d’aprovar uns nous pressupostos.

El Conseller va aprofitar per presentat els alts càrrecs del seu equip, membres del seu Gabinet i directors territorials. Un equip format bàsicament per membres de l’executiva, experimentat i amb capacitat d’entomar amb rapidesa les seves responsabilitats en un moment d’acabament del curs escolar i amb moltes decisions preses per l’anterior equip.

En la seva intervenció, el Conseller va subratllar quins eren els aspectes fonamentals sobre els que la Conselleria ja estava actuant: l’aposta per l’equitat i la lluita contra la segregació escolar (una aposta clara per l’escola inclusiva i l’èxit educatiu); la millora de la Formació Professional del País (amb la voluntat de desplegament de la Llei de la FP); la millora educativa (innovació que aposti per la millora i que pugui ser quantificada, com també l’enfortiment de les xarxes educatives); i vestir un Projecte Educatiu de País (un gruix de projectes educatius de ciutat, PEE 0-20 i Projectes educatius de centre). En les paraules seves, ‘tot i que portem sis mesos al capdavant de la Conselleria, estem començant a fer visible el Sistema Educatiu de la República que volem i podem construir, tot i les actuals limitacions pressupostàries’. Avançarem més ràpidament o més lents en funció de la partida assignada, però farem passos endavant. El Conseller també va fer referència al model lingüístic que volem per al País el qual ha de tenir en compte la defensa de la diversitat de les llengües pròpies existents. També es va referir al nou decret de menjadors escolars el qual ha de servir per legalitzar tot el que ara no ho està, malgrat que funcioni bé,  i tot allò que no s’està fent bé es faci correctament.  El torn obert de paraules va permetre aprofundir en alguns altres aspectes rellevants.

Finalment es va presentar, per part del president i d’en Blai Gasol, membre de l’executiva, una proposta de replantejament del funcionament de la sectorial que, de portar-se a terme, podria fer possible la millora de la seva incidència en el conjunt del territori: connectar la sectorial amb els territoris, la nostra gent i amb tots aquells que tinguin inquietuds educatives i ens vulguin escoltar, per fer-los arribar de manera més propera les polítiques educatives que estem duent a terme.

 A la pantalla de TV de la sala sempre hi van ser presents les paraules de la Marta Rovira: “Aquest moviment també va de la revolució feminista, sinó la República no tindrà sentit”.  La gent de la sectorial d’educació les fem nostres.

 
Francesc Ballester
Sectorial d’Educació
Esquerra Republicana
educacio@esquerra.cat