Cultura

#EnDefensadelaCultura

Les mesures econòmiques que ha imposat el Govern del Partit Popular són un cop tràgic pel món cultural del nostre país. Passar d'un tipus impositiu del 8 al 21% d'IVA a la producció cultural és una mesura inadmissible.

Parlar de Cultura és parlar d’indústria. La competitivitat de les empreses culturals fa que apareguin molt bons productes que eixamplen el mercat de la nostra música, de les nostres lletres, de les nostres arts visuals, de la dansa, del teatre. A més, l'excel·lència amb la que apareixen els productes culturals provoquen la difusió de la nostra cultura i la seva internacionalització.

Parlar de Cultura, és parlar de creació. Impulsar la creació obre la possibilitat d’arribar a nous llocs on l’activitat artística i cultural doni peu a la democratització de la cultura i, per tant, obrin nous camins de llibertat creativa. Estimular la creació és donar impuls a la recerca i la innovació, que poden anar lligats amb altres sectors industrials fent augmentar el nivell de coneixement de les tècniques de creació.

Parlar de Cultura és sinònim de cohesió social. En una societat cada cop més globalitzada, la cultura fa de punt de trobada on poden dialogar les diverses realitats socials i d’integració social dels nouvinguts al nostre país. El català ha de ser el nexe d’unió d’aquest espai d’acollida de les diferents cultures. La cultura es un servei bàsic de la nostra societat i com a tal ha de ser reconegut com la quarta pota de l’estat del benestar. La cultura ens fa ser millor societat, ens fa ser una societat amb una personalitat molt definida però tremendament integradora.

Parlar de Cultura és teixir els fils de la nostra societat, és vertebrar el nostre model social i nacional. La Cultura ens referma i ens fa tenir consciència de qui som i a on volem arribar com a poble. Una nació, si vol ser també un estat ha de ser capaç de desenvolupar una política cultural que faci possible que s’expliqui al món.

Parlar de Cultura és parlar de democràcia. La cultura ha d’arribar a tots el recons del territori i s’han de crear les eines necessàries perquè sigui accessible per tothom. La llibertat es fonamenta en la cultura. Quan apartem la cultura de la ciutadania estem creant esclaus d’una societat dirigida per una classe poderosa que els hi espanta el coneixement de la gent. Coneixement i cultura son democràcia.

I tots aquests fets, la Cultura amb majúscules, és el que vol esborrar el Partit Popular.

Estem començant a veure l’etapa més fosca del món cultural, la nit més llarga. S’ha de posar remei, i només es pot fer rebelant-nos davant de les polítiques anti-culturals del Partit Popular.

Maria Mercè Roca
Secretària Nacional de Política Cultural i Educació
politicacultural@esquerra.org