Comunicació Audiovisual

Mitjans de comunicació públics en perill

El Consell de Govern de la CCMA ha aprovat aquesta setmana l'avantprojecte de pressupostos per al 2013. Un pressupost de 295,9 MEUR dels quals l'aportació de la Generalitat és de 225 MEUR, un 14% menys que el 2012.

Davant d'aquestes xifres és impossible garantir un servei públic audiovisual de qualitat que suposaria el desmantellament de la televisió i ràdio pública del país, un fet que ja portem denunciant fa massa temps, i si això és possible és gràcies al pacte CiU-PP a la Corpo.

Des d'ERC no podem donar suport a aquests pressupostos, perquè no és normal que es retalli el triple que a la resta de partides i perquè ens carregaríem el model de servei públic pel qual van ser creats. La CCMA és indispensable per mantenir un imaginari col·lectiu, així com per la creació d'un estat propi. Volem uns mitjans forts, professionals, de qualitat i que cobreixin tot el territori i, és per això, i perquè creiem en ells i en la nostra responsabilitat, que presentarem propostes per millorar l’eficiència i reduir despeses, al mateix temps que haurem d'intentar convèncer a la resta de forces polítiques per incrementar el pressupost.

Hi ha sous desorbitats, en l’anomenat núvol, que encara no s'han tocat i que es poden reduir més. S'han de paralitzar les inversions previstes en el canvi d'imatge dels platós d'informatius. Es pot reduir a la meitat el pressupost destinat al CAC, si tenim en compte la funció efectiva que exerceix. Racionalitzar i optimitzar més la gestió administrativa i la contractació de serveis. Caldria elaborar un pla estratègic que permetés modernitzar la CCMA i avançar cap un esquema d’empresa única que permeti consolidar un estalvi estructural. Els treballadors estan disposats ha arribar a acords sobre la necessitat de reestructuració, atès que volen fer un esforç per garantir els llocs de treball.

I, finalment, també cal desgovernamentalitzar i professionalitzar la CCMA i tornar-la a fer dependre de majories parlamentàries qualificades, i no pas del Govern. No pot ser que els mitjans de comunicació públics del nostre país depenguin del Govern de torn.


Albert Biescas
President de la comissió sectorial de Comunicació Audiovisual