Comunicació Audiovisual

Què ens hem begut l’enteniment?

Manllevo aquesta expressió, sàviament emprada no fa gaires dies pel President del partit en referència al debat sobre els pressupostos de la Generalitat, per expressar el rebuig frontal a la política fins ara desenvolupada pel nostre Govern sobre l’espai català de comunicació. Durant la passada legislatura vam assistir a la deconstrucció d’aquest espai en virtut del pacte CiU-PP. Involució legislativa, supressió del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura, marginalització del CAC, desballestament de la secció internacional de l’ACN, retallada dràstica de l’aportació pública a la CCMA amb especial intensitat sobre TV3, van ser els fruits d’aquell pacte que des d’ERC vam denunciar i als efectes del qual ens vam oposar amb contundència. Tot això alhora que empreses del grup Godó rebien aportacions públiques discrecionalment.

Aquesta era la fotografia fa un any, condicionada pel resultat de les eleccions 2010. Malauradament la fotografia avui continua essent la mateixa, anunci de més retallades a la CCMA - repartides entre TV3 i CR -, eliminació de corresponsals i de delegacions d’aquestes empreses, ERO a lo que queda de l’ACN, precarització de tot el sistema públic de comunicació i paràlisi en les reformes legislatives sobre l’audiovisual. Anuncis fets sense parlar-los prèviament amb qui garanteix l’estabilitat del Govern.

Tot això en un moment que necessitem més que mai uns mitjans de comunicació forts professionals i influents que ajudin a explicar i estendre les raons, els arguments i els debats que porten el poble de Catalunya a plantejar democràticament quin vol que sigui el seu futur. Ho podem fer sense uns mitjans de comunicació compromesos amb aquesta empresa? Potser si però convindreu que el camí seria, en tot cas, més feixuc i difícil.

Espero que el futur debat de pressupostos permeti canviar aquesta tendència i que demostri que no ens hem begut l’enteniment.


Carmel Mòdol
Vocalde la comissió sectorial de Comunicació Audiovisual
audiovisual@esquerra.org