Educació

Sortir de l’atzucac

Toni Pons
Toni Pons

Vivim una època estranya i difícil, la situació de crisi econòmica ens afecta encarà més aquí a Calalunya, perquè no podem utilitzar els nostres impostos per millorar o donar resposta a les nostres necessitats. Això comporta que no tenim recursos suficients per afrontar les polítiques d'austeritat imposades, que ens fan trontollar la qüestió de l'estat i la societat del benestar. Unes polítiques que generen moltes preguntes sense resposta, però la principal és: quin serà el panorama de la sanitat, dels serveis socials i en especial de l’educació, quan sortim d'aquesta crisi econòmica que està transformant les nostres vides. Si ens fixem en temes educatius, la realitat es que estem retrocedint en tots els aspectes: pressupost, rendiment educatiu, equitat educativa, etc. Com afectarà això als nostres fills? Si ells són el futur, com serà la societat que se’n derivi?

O trenquem aquesta inèrcia o això no pinta bé. Sense poder decidir per nosaltres mateixos, la situació de l'estat del benestar no només és i serà més feble, sinó més injusta, menys universal, menys innovadora, de menys qualitat, i a més comportarà una societat més dual, menys cohesionada, més desigual en tots els aspectes. I no podem oblidar que una societat menys cohesionada, és una societat menys eficient i menys pròspera econòmicament.

Hem de sortir d’aquest atzucac que no ens porta enlloc. Necessitem un nou estat, la República Catalana, on l’educació ha de ser un dels seus pilars bàsics. Perquè el sistema educatiu d’un país, és l’eina fonamental per a fer front a les desigualtats dels seus ciutadans en les oportunitats i en l’accés a l’educació i al benestar.

Una República Catalana, amb un sistema educatiu inclusiu, equitatiu i de màxima qualitat. On la inversió en educació, universitats, formació al llarg de la vida, recerca, desenvolupament i innovació han d’esdevenir una prioritat indiscutible per garantir un model productiu i de desenvolupament per a totes les persones.


Joan Antoni Pons
Comissió sectorial d'Educació
Esquerra Republicana