Cultura

Sí a una República de la cultura que garanteixi el dret a la creació i al seu gaudi

Pep Vives
Pep Vives

No a un estat que és incapaç de reconèixer la capacitat i potencialitat creativa de la seva ciutadana i de les cultures que en formen part

Històricament l’Estat espanyol ens ha donat massa mostres de la falta de voluntat per promoure la creació i l’accés a la cultura. Des del “que inventen ellos” d’Unamuno al boicot sistemàtic a arts com el cinema i passant per la invisibilització de qualsevol cultura peninsular diferent a la castellana, l’Estat espanyol ha estat poc amic de donar suport al teixit cultural més enllà de les inversions que serveixen al manteniment de la cultura oficial situada a la capital. És així que la inversió que fa l’Estat al Reina Sofia, el Museu del Prado i el Teatro Real representa tres cops el total de la inversió cultural a Catalunya.


Aquesta aptitud és encara més pronunciada en el cas de Catalunya ja que la majoria de lleis que permetrien un millor tractament de la cultura (règim fiscal i de la Seguretat Social, lleis de bases, diplomàcia cultural, etc.) són competència exclusiva de l’Estat espanyol. Si hi sumem l’endèmic dèficit fiscal que pateix Catalunya el resultat és que la solidesa de la cultura catalana és un miracle aconseguit gràcies a l’esforç personal de molts i moltes professionals.

Sí a una República de la cultura que garanteixi el dret a la creació i al seu gaudi

Sí a una República de la cultura el quart pilar de la qual sigui l’aposta per unes polítiques culturals que estiguin a l’alçada de les capacitats creatives del país. Volem una república capaç de destinar un mínim del 2 % del seu pressupost al foment i accés a la cultura. Un país amb una xarxa suficient i present a tot el territori d’equipaments culturals bàsics com arxius, biblioteques, museus o teatres.

Un país amb capacitat suficient per conservar i presentar amb orgull el seu patrimoni artístic. Un país que reconegui la qualitat dels seus creadors i que els doti d’un estatut fiscal i laboral específic que ens permeti retenir el talent i que faciliti l’accés a les seves obres sigui quina sigui la seva especialitat (cinema, teatre, dansa, literatura, etc.).

Catalunya també ha de poder disposar dels instruments necessaris per donar suport al sector de les indústries culturals, un dels sectors econòmics més dinàmics i amb més perspectives de futur ja que els continguts són precisament l’element bàsic de la societat del coneixement. Els anys i la història ens han demostrat que la pertinença a Espanya no suma, sinó que constreny com una cotilla el nostre futur, també el cultural.


Josep Vives i Gràcia
Sectorial de Cultura
Esquerra Republicana
cultura@esquerra.cat

Vols saber-ne més? Visita la República que farem