Educació

L'educació és un bé comú, també a l'etapa 0-3

Montse Benedí
Montse Benedí
L’educació 0-3 forma part imprescindible de la formació de la persona i de l’educació al llarg de la vida com a eina d’emancipació i creixement.

L’evidència internacional, els estudis acadèmics i models teòrics ens diuen que l’impacte positiu sobre els infants en el desenvolupament de diverses habilitats cognitives és significatiu, i que aquest impacte es magnifica si posem la lupa sobre l’efecte en els infants de perfils més vulnerables.

Les escoles bressol municipals tenen un llarg recorregut i actualment són un referent pedagògic al món de l’educació infantil. Col•lectivament, hem de seguir construint un model municipal que concebi un infant capaç, que respecti els ritmes d’aprenentatge; que atengui la diversitat i les diferents realitats socials; que vetlli per oferir escoles bressol amb el nombre d’infants adequat, obertes a la participació i el diàleg de les famílies.

La cobertura de l’escola bressol a la ciutat de Barcelona, així com a la resta del Principat, ha augmentat significativament però és insuficient. Malauradament, la demanda supera amb escreix l’oferta. Per tant, es fa imprescindible la coresponsabilitat de totes les administracions.

Cal avançar cap a la universalització de l’educació 0-3. Si tenim clar que l’objectiu de planificació escolar a mig termini ha de ser garantir una plaça pública de secundaria a tot l’alumnat de primària escolaritzat en centres públics, també ha de ser un objectiu crear les places d’escola bressol públiques que siguin de menester.

L’educació és un bé comú, també a l’etapa 0-3.


Montse Benedí
Regidora portaveu adjunta a l’Ajuntament de Barcelona
Esquerra Republicana