Educació

Plurilingüisme en la formació professional

Núria Pi
Núria Pi
A Catalunya viuen moltes persones que tenen llengües maternes diferents de les llengües oficials. Volem posar en valor totes elles, també des de la formació professional.

Hi ha estudis de formació professional que inclouen dues llengües estrangeres (àmbits de Comerç internacional, Turisme, Hosteleria, Assistència a la direcció, etc.). La primera llengua estrangera, per currículum, és l’anglès. La segona no està determinada. En els centres de formació s’ofereix habitualment francès o alemany, en molt poques ocasions alguna altra.

La Secretaria d’Immigració i l’Institut Català de Qualificacions Professionals tenen previst un acord per tal de posar en valor les altres llengües, per la via d’acreditació de competències professionals.

Per exemple, una persona que tingui experiència en serveis de restauració i ho pugui acreditar en xinès, rus, italià, àrab, coreà, portuguès,... o qualsevol altra de les llengües per les que tenim professorat en les escoles oficials d’idiomes, aconseguirà un certificat que acreditarà aquesta competència professional en la seva llengua.

Que hi hagi persones titulades en Comerç internacional amb opció de francès, japonès, àrab, rus, coreà, neerlandès, italià, xinès, alemany, portuguès,... suposarà una riquesa per a tots.

Que els serveis de guia, informació i assistència turístiques puguin prestar-se en totes aquestes llengües, amb acreditació oficial, serà un avenç extraordinari.

També per moltes persones ja titulades, serà un complement d’alt interès per al seu currículum professional, que millorarà la seva ocupabilitat i els obrirà perspectives laborals.

 
Núria Pi
Comissió sectorial d’Educació
Esquerra Republicana
educacio@esquerra.cat