Comunicació Audiovisual

Els mitjans de comunicació en una República Catalana

És evident que en un estat propi TV3 i Catalunya Ràdio són indispensables per entendre el país del futur. És vital un sistema propi de mitjans de comunicació públics, que vetlli per la llengua del país, que treballi per la qualitat de la televisió i la ràdio i que vertebri la indústria audiovisual del país.

S'haurien de crear estructures per tornar a relacionar i potenciar el món cultural i el dels mitjans de comunicació, i assenyalar la necessitat d'aquesta aliança estratègica entre aquests dos mons.

En un estat propi, s'hauria de garantir i potenciar els projectes audiovisuals per tal d'enfortir el sector al país i donar-los-hi projecció internacional. Creant instruments de política industrial per potenciar la capacitat financera de les empreses per afrontar projectes de creixement i/o internacionalització.

S'haurà d'impulsar la producció de continguts audiovisuals per a televisions i ràdios locals afavorint la col·laboració entre diverses xarxes de ràdio i televisió, i fomentar línies especifiques de suport per a la producció.

Haurem de treballar, també, per crear una indústria audiovisual, potent, innovadora i promotora de l'expansió cultural de continguts.

En un Estat propi s'hauria de donar suport econòmic i polític al sector dels mitjans de comunicació. El sistema comunicatiu català és pot qualificar d'únic en el món per la seva riquesa, la seva diversitat i la seva pluralitat. Els mitjans de comunicació catalans conformen un espai comunicatiu d'una forta densitat que articula la societat, li dóna solidesa i és un potent factor d'integració dels nouvinguts.

La consecució d'un Estat propi ens hauria de fer més lliures, millorar la nostra vida quotidiana i disposar d'uns mitjans de comunicació més forts, plurals i diversos.


Albert Biescas
President de la comissió sectorial de Comunicació Audiovisual
audiovisual@esquerra.org