Comunicació Audiovisual

L’oportunitat de les europees per enfortir l’audiovisual

Anna Salicrú
Anna Salicrú

No tenim cap dubte que el sector audiovisual és el pilar bàsic que sustenta les cultures del segle XXI, o del món digital, que ve a ser el mateix. És el factor sine qua non del desenvolupament cultural i de la projecció dels pobles i cultures en els nostres dies.

Per això, no podem deixar passar l’oportunitat de les eleccions europees del 26 de maig per plantejar una proposta catalana, realista i ambiciosa alhora, per al creixement i l’enfortiment del sector audiovisual europeu en general i del català en particular.

Des de la sectorial de Comunicació Audiovisual d’Esquerra proposem deu punts concrets que volen donar resposta als reptes actuals de l’audiovisual. Són propostes que es poden sintetitzar en tres grans àmbits vinculats entre ells: la singularitat cultural, l’enfortiment i internacionalització del sector i la cohesió social i democràtica.

En primer lloc, volem defensar l’excepció cultural amb tots els mecanismes que la Unió Europea tingui a l’abast. Que l’audiovisual pugui fer amb èxit el seu paper de protecció i promoció de la diversitat cultural i lingüística i de la cohesió social. Seria un dels principals favors que les institucions europees podrien fer-nos.

També volem l’enfortiment dels serveis públics audiovisuals, com a motors de la indústria cultural europea: un 44% per cent dels films que programen les televisions públiques són europeus, al costat del 24% de les privades. I la música també n’és deutora: un 44% dels continguts de les ràdios públiques són musicals.

Per fer tot això calen fortes dosis d’internacionalització, aliances i coproduccions. Sense oblidar les polítiques que demanen els canvis accelerats de l’entorn digital. Així, proposem la creació d’un True Information Fund, dotat amb diners públics i privats, que impulsi l’alfabetització mediàtica de la ciutadania i fomenti el periodisme independent de qualitat.

 

Anna Salicrú

Presidenta de la sectorial de Comunicació Audiovisual