Educació

Línies mestres de l'acció educativa

Núria Pi
Núria Pi

El 7 d’octubre es va dur a terme una executiva de la sectorial d'Educació ampliada a tots els membres que ho desitgessin, de forma presencial o per videoconferència, per exposar les línies mestres de l’acció del Departament i debatre’n la seva implantació. El debat va ser molt ric, matisant i millorant totes les propostes.

La millora en el servei que es dóna a l’alumnat es basa en la bona gestió dels entorns educatius i el lideratge distribuït. A remarcar el paper del professorat (és clau per tal que tota la comunitat educativa s’encamini als objectius consensuats o acordats) i el paper la inspecció (acompanyar, ajudar, cooperar, més enllà de la funció de control)

Les línies estratègiques són la lluita contra la segregació escolar, que comporta parlar de qualitat i equitat, i la no acceptació d’un determinisme social, pel que sempre la educació és la millor inversió social.

S’està treballant un nou decret d’admissió i concerts amb un plantejament d’oferta educativa únic per evitat la dualitat pública-concertada que permeti un equilibri de l’alumnat, amb un finançament equitatiu dels centres en funció de les necessitats que permeti avançar cap a la gratuïtat del sistema educatiu, amb l’escolarització mixta com a requisit i amb una definició clara del requisit legal de satisfer necessitats d’escolarització.

Aquest curs s’han posat en marxa 25 nous instituts-escola; és un model de coherència i continuïtat pedagògica 3-16, sense fragmentació per etapes educatives. Es valora positivament la barreja de professorat de diferents cossos i la barreja d’edats de l’alumnat, que facilita entorns d’aprenentatge amb interacció de les diferents edats.

Es posen de relleu, i van agafant cada vegada més força, les xarxes com a instrument de millora molt important: els centres aprenen plegats, s’ajuden, comparteixen i no competeixen, i s’introdueix la figura de la inspecció per compartir-ne el lideratge.

Es planteja una formació específica per a docents que volen accedir a la direcció, amb un plantejament estratègic de lideratge distribuït, i un nou pràcticum en centres seleccionats per a millorar la formació inicial del professorat, garantint-ne la qualitat i la connexió amb la professió.


Núria Pi

Secretària de la sectorial d'Educació

@nuriapimartinez

educacio@esquerra.cat