Educació

Al setembre, "Escoles obertes, escoles segures"

Pep Bargelló
Pep Bargelló

L’escola serà presencial i amb grups estables

Els alumnes necessiten tornar a l’escola. Tenim l’obligació de tornar a donar a aquests infants accés a un entorn segur –per a alguns infants el més segur que hi ha al seu entorn social i familiar–, que els reporti estabilitat emocional. L’escola serà presencial i per això caldrà:

1️⃣ Mesures d’higiene, com les que ja apliquem a casa

2️⃣ Més professorat que permetrà incrementar el nombre de grups, per reforçar l’atenció a l’alumnat. El curs 20-21 tindrà una part molt important de reforç i de recuperació. Aquesta inversió en professorat ho farà possible.

3️⃣ Avançar amb el Pla d’educació digital que ens permetria, en cas d’un eventual confinament d’un grup, seguir les classes de forma virtual, en un període màxim de 48 hores.

4️⃣ Principis organitzatius. Hi haurà d’haver diversos horaris d’entrada i sortida dels centres, en funció dels accessos que tingui. Hi haurà d’haver diverses hores del pati.

 

Els grups estables, com la família

Es tracta d’organitzar els centres en grups estables d’alumnes, amb els seus professors i professionals referents, que tenen una relació propera i molt quotidiana. Això permet que no sigui necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat ni l’ús de la mascareta en aquests grups de convivència estables. Si terceres persones s’han de relacionar amb aquests grups sí que hauran de complir les mesures de protecció individual.

 

Els hàbits higiènics a l’escola

1️⃣ Rentar les mans

2️⃣ Promoure sempre les activitats a l’aire lliure, minimitzant els espais tancats durant llargs períodes de temps, especialment entre els més petits.

3️⃣ La mascareta no serà obligatòria mentre s’estigui en el marc del grup de convivència estable, però sí quan s’estigui fora del grup i no es pugui garantir la distància interpersonal de seguretat.

4️⃣ Vigilància de símptomes per part de les famílies, evitant portar els infants a l’escola en cas que presentin, ells o algun dels convivents, símptomes d’infecció.

 

Inversions extraordinàries per fer front a l’emergència educativa

Calen unes inversions excepcionals per intentar recuperar el temps perdut, per posar-nos al dia, per poder fer una atenció més personalitzada a tots i cadascun dels alumnes i corregir l’accentuació de les desigualtats educatives i les sacsejades emocionals que la COVID-19 i el confinament han provocat. Per això el Govern destinarà 370 milions d’euros a l’educació no previstos en el pressupost 2020 i es contractaran un mínim de 5.000 professionals:

- 233 milions per la contractació de nou professorat i personal d’atenció educativa

- 33 milions pel Pla de millora de necessitats educatives

- 103 milions pel Pla d’educació digital

 

Escurcem els terminis del Pla d’Educació digital

El Departament d’Educació tenia previst desplegar el Pla d’Educació Digital de Catalunya en 5 anys, i ara es farà en 3. Per això, el Govern farà una inversió de 103 milions del Pla digital en l’actual Pressupost per al 2020. Amb això es dotarà els centres educatius perquè cada alumne de 3r i 4t d’ESO, Batxillerat i FP pugui disposar d'un dispositiu.

 

Superada l’emergència sanitària, afrontem l’emergència educativa

La pandèmia de la COVID-19 va interrompre l’activitat lectiva i va forçar als centres educatius a reinventar-se. Tenim 1’5 milions d’alumnes que durant 6 mesos no hauran tornat a l’escola. Al setembre, però, tots els centres educatius del país obriran amb total normalitat. El 14 de setembre tindrem les escoltes obertes i amb totes les garanties de seguretat.