Educació

El Pla d’Educació Digital de Catalunya 2020-23, un pla per la igualtat d’ oportunitats i l’avenç del sistema

Mar Camacho
Mar Camacho

Vivim immersos en un món complex i canviant, en el qual la tecnologia és cada vegada més present a les nostres vides: ens comuniquem, ens informem, juguem, treballem, ens emocionem amb la tecnologia... però, com aprenem? La competència digital entesa com una competència del segle XXI esdevé clau per a una ciutadania que ha de ser crítica i responsable en l’ús que fa de la tecnologia. Les directrius d’organismes com la UNESCO, l’OCDE o la Comissió Europea evidencien la necessitat d’impulsar la competència digital des del sistema educatiu. Segons la Unió Europea, 9 de cada 10 treballs del futur requeriran la competència digital. Pel que fa a la ciutadania, al 44% dels europeus i europees els manquen les competències digitals bàsiques, alhora que el benestar digital cada vegada es veurà més amenaçat per la desinformació, el ciberassetjament i la manca de privacitat de dades.

L’escola ha de ser permeable als canvis socials i alhora ha de donar resposta als reptes que suposa aprendre a l’era digital. La transformació digital del sistema educatiu és clau per al progrés i l’avenç del país i la seva ciutadania.

Per tal de donar resposta des de l’escola a aquests grans reptes i garantir l’equitat i qualitat del sistema, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya va presentar fa uns mesos el Pla d’educació digital de Catalunya 2020-2023, amb l’objectiu principal de situar Catalunya com un país capdavanter en l’ús educatiu de la tecnologia i accelerar la transformació digital dels centres del país, tot capacitant digitalment alumnat i professorat en el marc dels grans canvis socials i tecnològics que estem vivint en aquests moments. En el Pla es presenten les línies estratègiques per avançar en la transformació digital de les escoles i donar resposta a aquests grans reptes, destacant la necessitat de la capacitació digital d’alumnat i professorat, l’accés a la tecnologia per part de tot l'alumnat, independentment del seu origen o context social, pel seu èxit educatiu i disposar d’una xarxa de país de centres digitalment competents. El Pla s’adreça a un total de 1.597.801 alumnes, 115.565 docents i 3.800 centres educatius.

El tancament sobtat dels centres el passat mes de març per fer front a la pandèmia del COVID-19 va causar bretxes de diferent índole i va fer aflorar desigualtats que calia abordar de manera urgent, aquestes bretxes afecten de manera desproporcionada a la població més vulnerable. Una altra evidència que l’emergència sanitària va posar de manifest en els darrers mesos, va ser que el sistema educatiu necessita d'un impuls urgent per accelerar la transformació digital dels centres. És absolutament prioritari tenir unes escoles ben dotades digitalment perquè en moments d’incertesa o de possibles intermitències es pugui donar resposta de manera ràpida i efectiva a les necessitats d’aprenentatge de tot l’alumnat, prioritzant sempre en termes d’equitat i qualitat aquells més vulnerables. En l’àmbit educatiu, i com no podia ser d’altra manera, es feia imprescindible activar nous recursos i mecanismes per tal que des dels centres educatius es pugués donar una resposta immediata i contundent per assegurar que tot l’alumnat pugués seguir el curs d’igual manera i amb les màximes garanties i alhora avançar cap un model educatiu propi del segle XXI, en el qual la competència digital d’ alumnat i professorat esdevé també una prioritat per l’ avenç del sistema.

En el marc del Pla d’ Educació de Catalunya 2020-23 s’han durt a terme en els darrers mesos accions que han suposat una inversió fins ara mai feta de 174 mil.lions d’ euros per aquest curs 20-21: la dotació d’ equipament a tot l’ alumnat a partir de 3er de l’ ESO fins l’ educació postobligatòria (300.000 unitats), la dotació d’ un ordinador personal per a tot el professorat (72.000 unitats), la transformació de la xarxa LAN/WIFI de 1230 centres educatius i el repartiment de 90.000 paquets de connectivitat a l’ alumnat vulnerable de tot el sistema. Més enllà de les xifres, aquestes accions han permès posar les condicions necessàries als centres educatius de Catalunya perquè a partir d’ ara s’hi pugui dur a terme un treball digital de qualitat i amb totes les garanties, més enllà de la pandèmia, més enllà de les emergències ...

Aquestes accions, juntament amb d’ altres que formen part d’ un full de ruta transformador en els propers anys com la formació del professorat, l’ acompanyament a les famílies, la connexió del amb l’ ecosistema de la innovació, la participació del mon municipal, el teixit associaciatiu, les empreses, les universitats etc..., marquen un abans i un després en l’educació del país i ens suposen un repte encoratjador i il.lusionant per seguir-hi treballant en els futurs anys.

 

 

Mar Camacho

Directora general d’ Innnovació, Recerca i Cultura Digital

Departament d’Educació