Política Lingüística

Parlar la immersió

Laura Domingo Comes
Laura Domingo Comes

En educació, parlem de sistema d’immersió lingüística quan el 70% dels alumnes o més d’una aula tenen com a primera llengua una llengua diferent a la llengua vehicular de l’escola. D’altra banda, un sistema de conjunció lingüística -implementat sovint per mitjà de la immersió- consisteix a no separar els alumnes per raó de llengua i posar-los junts a l’aula, independentment de la llengua materna que tinguen, per tal que aprenguen la llengua pròpia del territori on estan escolaritzats.

A Catalunya, des de l’aprovació de la Llei 7/1983, de Normalització Lingüística, la llengua de referència del sistema educatiu va esdevenir el català i es va generalitzar l’ensenyament en aquesta llengua fins a l’actualitat, amb èxits reconeguts al llarg de les últimes quatre dècades; un únic model educatiu l’objectiu del qual era i és oferir igualtat d’oportunitats a tot l’alumnat i, també, refermar la cohesió social. Ara bé, els canvis produïts en els darrers vint anys en els camps tecnològic, demogràfic, comercial i cultural, plantegen reptes nous, atés que hem passat d’una realitat en què la major part dels estudiants parlaven català a conviure, a les nostres escoles, amb vora tres-centes llengües diferents i entre les quals la llengua que sembla imposar-se com a lingua franca és el castellà.

Així les coses, ja no es pot obviar que hem assistit a un cert abandonament de l’ús del català i de la consciència lingüística. És el moment, doncs, d’afrontar els compromisos respecte a l’aplicació del model d’immersió amb noves propostes, com ara supervisar i assessorar els centres perquè els projectes lingüístics siguen realistes i efectius. En Esquerra Republicana -i ara que per primera vegada els departaments d’Educació, Cultura i Presidència estan sota l’òrbita de govern d’Esquerra- estem convençuts que la qüestió ha de formar part dels temes estructurals innegociables per a la catorzena legislatura del Govern de Catalunya amb l’objectiu d’assegurar l’ús del català com a llengua vehicular, com a instrument per a construir els aprenentatges, i garantir amb equitat la plena competència lingüística de tot l’alumnat.

 

Laura Domingo Comes, Educació-Política lingüística

 

 

Laura Domingo Comes

Presidenta de la sectorial de Política Lingüística

llengua@esquerra.cat