Comunicació Audiovisual

Reciprocitat àpunt

Anna Simó
Anna Simó

El 8 de setembre es van reunir els presidents de la Generalitat Valenciana i de la Generalitat de Catalunya després de quatre anys i mig sense cap contacte institucional. Un dels temes que hi van tractar va ser la reciprocitat de les emissions de les radiotelevisions públiques respectives, una història llarga que impediments tècnics i decisions polítiques no preses o preses en contra han deixat encara pendent.

Una solució que passi per les freqüències de TDT i d’FM implica tècnicament assignar les corresponents freqüències perquè els senyals puguin arribar a tot arreu, pagar a l’operador de telecomunicacions una factura gens menyspreable i probablement aconseguir com a mínim un múltiplex més de l’Estat perquè el de la CCMA està saturat, una negociació política que fins al moment no ha estat possible dur a bon port les vegades que s’ha intentat.

Els presidents es van posar d’acord a explorar una solució provisional i parcial que permetria anar avançant en la reciprocitat dels mitjans públics del País Valencià i de Catalunya, i de les Balears, de llengua comuna en un espai audiovisual compartit: incloure els respectius canals de televisió en les aplicacions d’ÀPunt i de TV3 per a dispositius mòbils i televisors intel·ligents. Aquesta solució no tindria els inconvenients econòmics i polítics que té la via TDT, perquè en aquests aparells cada vegada més presents a totes les llars s’hi poden instal·lar fàcilment les app de TV3 i d’ÀPunt (la mateixa operació que cal fer per instal·lar les apps de Netflix, HBO, Prime o Filmin, si no venen preinstal·lades) per veure totes les emissions de la CCMA i d’ÀPunt en directe i a la carta sense necessitat de cap acord governamental ni d’haver de passar per l’Administració de l’Estat, perquè el senyal arriba a l’aparell a través d’internet, en comptes de fer-ho a través de la TDT, amb possibilitats pràcticament il·limitades i molt més econòmiques que la factura de les emissions de TDT. Explorar-les i desenvolupar-les seria propiciar que els continguts en llengua catalana fossin més accessibles en el món de la cultura digital. Una bona notícia, doncs, que caldrà concretar en els pròxims mesos. Calen més accions conjuntes per potenciar el coneixement, l’ús i l’oferta en llengua catalana.

 

Anna Simó

Secretària Nacional d’Educació, Cultura i Esports