Cultura

Cultura, el pressupost més alt de la història

Juli Fernàndez
Juli Fernàndez

La responsabilitat de les polítiques culturals del país i el seu lideratge des del Departament de Cultura de la Generalitat torna a recaure, després de 10 anys, en una consellera republicana i un equip d’homes i dones que tenim clar que la cultura catalana és motor de cohesió social, de ciutadania crítica i de dinamisme econòmic.

A partir d’aquestes premisses pretenem construir amb els diferents actors culturals del país un lideratge que ens permeti ser mascaró de proa de les polítiques culturals. Per tal de poder-ho fer, a més de teixir consensos i tenir capacitat de lideratge - cosa que l’equip de la consellera Garriga ha demostrat des del començament de la legislatura-, cal que disposem de recursos per fer realitat les voluntats polítiques.

En aquests pressupostos arribem a la xifra més alta dedicada mai a polítiques culturals a Catalunya, 389,4 milions d’euros, un 1,3% del pressupost total, complint amb un dels compromisos amb el sector, avançar cap al 2% cultural del pressupost de la Generalitat i fer-ho amb un major esforç en el primer any de la legislatura, i acompanyant així l’objectiu que els recursos dedicats a cultura per totes les administracions a Catalunya (administracions locals, Generalitat i Estat) arribin als 200 €/habitant, cosa que ens permetria situar-nos al nivell de països europeus capdavanters com França i Finlàndia. A dia d’avui, i amb aquest increment pressupostari del 28,3%, Catalunya ja es situa per sobre de la mitjana de l’Estat i de la mitjana europea.

Totes les unitats del Departament de Cultura creixen per sobre del 25%. L’augment més important del pressupost del Departament està destinat tant a les ajudes a l’activitat cultural com als equipaments. Això vol dir que l'increment més gran d’aquests pressupostos repercuteix directament al sector, als treballadors, equipaments i esdeveniments.

La gent d’ERC, tal i com explicitava la consellera Garriga en la presentació del Pressupost a la comissió de Cultura del Parlament de Catalunya, fem que “cada euro invertit en cultura ha de tenir el màxim potencial transformador per la gent”.

 

 

Juli Fernàndez

President de la sectorial de Cultura

cultura@esquerra.cat