Política Lingüística

D’etiqueta

Joan Pons i Puig
Joan Pons i Puig

L’etiquetatge en català continua sent una de les assignatures pendents del català: de les grans marques comercials, però també de marques locals, que arraconen constantment la llengua. I és fonamental prendre consciència d’aquest tema perquè és un element clau per percebre el català com una llengua d’ús normal a través de la qual es pot interactuar amb els productes que comprem quotidianament; cal fer-la visible i útil als consumidors catalans.

Per molt obvi que pugui semblar, els catalanoparlants hem de poder llegir els ingredients o el manual d’instruccions d’un producte en la nostra llengua.

Pel que fa a legislació vigent, la Llei 3/1993, de 5 de març de l’Estatut del consumidor, assegura el dret de «rebre en català les informacions pertinents per al consum i l’ús dels béns, els productes i els serveis, i especialment les dades obligatòries relacionades directament amb la salvaguarda de llur salut i seguretat.» A més a més, el 2010, amb l’aprovació del Codi de consum es va establir un règim sancionador que havia de fer possible l’exercici d’aquest dret. Tanmateix, 9 de cada 10 productes incompleixen la normativa de Catalunya que obliga a etiquetar en català; només el 2,9% dels productes electrodomèstics i d’electrònica presenten alguna informació en català; només el 10,6% dels productes amb instruccions d’ús i seguretat inclouen una versió del text en català.

Així les coses, tot i que l’etiquetatge de vins i caves assoleix el 70% de quota en català, que el de les cerveses arriba al 50% i que 5 de les 10 empreses tèxtils més venudes als Països Catalans ja etiqueten en català, la invisibilització de la llengua en l’etiquetatge continua sent peça clau en la situació de minorització lingüística en què vivim els catalanoparlants. Cal, doncs, passar a l’acció amb la voluntat de revertir la no presència del català en aquest àmbit summament important per dos motius. D’una banda, perquè el català és un valor afegit de cara al consumidor i, de l’altra, perquè el català és la 27a llengua del món en pes econòmic.

Desacomplexem-nos i resolem l’anomalia, tot fent complir la legislació vigent, per poder disposar de productes d’etiqueta.

 

Joan Pons i Puig

Membre de Jovent Republicà i vocal de la sectorial de Política lingüística

llengua@esquerra.cat

 

 

Fonts d’informació:

InformeCAT 2021: https://www.plataforma-llengua.cat/media/upload/pdf/informecat-2021-web-bo_290_11_2442.pdf

Article DGPL 16/12/2020: https://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/catalaetiquetatge-CatalaiEmpresa

Emmarca’t: 50 raons per fer marca en català. https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/publicacions_en_linia/arxius/ emmarcat_fullet.pdf