Educació

Fem que l’equitat educativa no sigui una necessitat

Jordi Maresma i Joan Ramon Molero
Jordi Maresma i Joan Ramon Molero

A Castelldefels des de fa tres cursos l’Ajuntament va reforçar el servei de vetlla del menjador per aconseguir millorar el model d’escola inclusiva, que la Generalitat havia desplegat amb el Decret de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu; i també s’havia desenvolupat un Pla Local d’Absentisme dins del marc d’un grup de treball multidisciplinar i amb la implicació de totes les administracions, mostrant un excel·lent tasca de xarxa sobre el territori els agents educatius i amb model de policia catalana que n’és referent per a d’altres municipis.

Calia doncs seguir amb la tasca ja iniciada i alhora ésser coherents amb l’aposta política de la signatura del Pacte contra la Segregació Escolar, impulsat pel Síndic de Greuges. Per això s’ha desenvolupat un Protocol de Detecció i Seguiment de l’Alumnat amb NESE a Castelldefels en un format col·laboratiu i cooperatiu entre tots els agents educatius, sota el nom de l’EquiCast.

Garantir la igualtat d’oportunitats és un dels eixos de les polítiques educatives de Castelldefels, com a ciutat educadora, i calia una eina potent i consensuada per assolir l’aposta de la priorització de la barreja socials a les escoles, i lluitar entre tots els agents educatius contra la segregació escolar, reduint les desigualtats de partida entre els diferents perfils d’alumnes com a finalitat i alhora obtenir unes xarxes escolars equilibrades i evitar que tota la matrícula viva que arribi a la ciutat sigui enviada als mateixos centres educatius. Fins el curs passat la preinscripció tenia una molt baixa incidència en la distribució equitativa que s’ha vist extraordinàriament revertida amb els bons resultats amb aquest nou protocol que ens ha de permetre una millor previsió i repartiment.

 

Jordi Maresma Segarra

1r tinent d'alcaldia de Castelldefels i regidor-delegat d'Educació, Cultura, Festes i Participació Ciutadana, Pau i Solidaritat i Nova Ciutadania.

 

Joan Ramon Molero i Yll, assessor d’Educació a l’Ajuntament de Castelldefels