Jornada: La política lingüística de la República Catalana

Jornada organitzada per la sectorial de Política Lingüística en la que es va tractar sobre llengües i drets lingüístics a la República Catalana.